MERITVE HRUPA V NARAVNEM IN ŽIVLJENJSKEM OKOLJU – MONITORING HRUPA

PROBLEM:

Hrup je vsak zvok, ki v naravnem in življenjskem okolju vzbuja nemir, moti človeka in škoduje njegovemu zdravju ali počutju ali škodljivo vpliva na okolje. Z namenom varstva naravnega in življenjskega okolja pred hrupom je potrebno izvesti meritve hrupa v skladu z veljavno zakonodajo in sicer:

1. Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje - Ur. list RS, št. 105/08

2. Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju - Ur. list RS, št. 121/04

3. Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju - Ur. list RS, št. 43/18

POSLEDICE:

Zdravje je osnova za kakovostno življenje in delo. Nanj vplivata tako delovno kot tudi življenjsko okolje. Viri hrupa, ki so v življenjskem okolju nepreverjeni, lahko škodijo življenjskem okolju in neposredni soseščini, prihaja do razprtij in nenazadnje zadeve končajo na sodiščih. Po zakonu ste dolžni izvajati tako prve meritve virov hrupa kot monitoring le-teh na vsaka tri leta.

REŠITEV:

V družbi IMP LAB d.o.o. vam zagotavljamo strokovno rešitev na tem področju v okviru zakonskih zahtev. Zadeve rešujemo strokovno in zanesljivo z visoko usposobljenim kadrom in bogatimi izkušnjami. Smo pooblaščena institucija za opravljanje meritev s strani Ministrstva za okolje, prostor in energijo.

PO ŽELJI NAROČNIKA:

- opravimo prve meritve hrupa ter monitoring v skladu z veljavno zakonodajo

- v primeru prekoračitev vrednosti, svetujemo pri rešitvah

- vodimo evidenco virov in čas ponovne meritve

in še kaj..